Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (t.j. v současnosti Vízový informační systém, Schengenský informační systém, Evropská databáze otisků prstů pro účely azylových řízení EURODAC). Navštívili jsme jí v době, kdy se chystá (a my v evropském výboru projednáváme) její nové zřizovací nařízení a legislativa vytvářející nové systémy (systém vstupu/výstupu EES, systém cestovních povolenek pro občany třetích zemí ETIAS, databáze záznamů občanů třetích zemí v rejstřících trestů členských států EU ECRIS-TCN). Je to infrastruktura, která je zásadní pro efektivní fungování Schengenského prostoru v době masivních migračních tlaků a vážných teroristických hrozeb).

 

DSCF6792