Vzhledem k navrhované razantní proměně Frontexu jsem považoval za účelné využít pobytu ve Varšavě i k návštěvě této agentury.

 

IMG_8740