EASO je Evropský podpůrný azylový úřad. Hlavním úkolem této agentury je prakticky i technicky podporovat členské státy při provádění společného evropského azylového systému, usnadňovat, koordinovat a posilovat praktickou spolupráci v otázkách azylu a pomáhat členským státům při plnění jejich závazků souvisejících s poskytováním ochrany lidem, kteří ji potřebují. V Senátu nás čeká projednávání návrhu na významné posílení role EASO, proto jsem považoval za účelné se s ní trochu podrobněji seznámit. Na místě jsme jednali s ředitelem Josem Carreirou, který nám představil fungování agentury a také nejčerstvější statistiky týkající se azylového řízení v EU za uplynulý rok. ČR se bohužel zatím prakticky nepodílí na naplňování evropské strany dohody s Tureckem, na druhé straně je ale mezi nejochotnějšími členy EU v posílání svých lidí na pomoc s azylovým řízením v Řecku a zejména Itálii.