Energetika je v poslední době v EU velmi významným tématem (a Euratom je jediná oblast vydělená do zvláštní instituce v rámci evropské integrace). Považuji za velmi užitečné udělat si na místě osobní představu o věcech, o kterých spolurozhodujeme „nad papíry“.

S17_3193