Pracovní návštěva (fakticky jen v Bosně, jsme pouze v Sarajevu) je součástí dlouhodobého zájmu výboru o tento z hlediska EU velmi důležitý region. Přijeli jsme přesně 20 let po uzavření tzv. Daytonské dohody, která ukončila zdejší šílené krveprolití. BiH se bohužel od té doby nepodařilo dát dohromady lepší ústavu, než tu, kterou na základě tehdejší situace na bojových liniích dalo dohromady mezinárodní společenství. Kdyby někdo chtěl hodně názorný příklad, jak se ani po 20 letech příliš nedaří rozhýbat stagnaci, která je přímým důsledkem původně „jen“ verbálního rozdmýchávání náboženské a etnické nenávisti, doporučuji BiH.

 

IMG_7236