Mého nástupce v roli rektora Univerzity Karlovy jsme navštívili s částí předsednictva Koordinační rady Doktorského studia biomedicíny kvůli připravovaným změnám v organizaci PhD na UK.