Přímo volená viceprezidentka je v EU jistým unikátem. Doprovodil jsem při jejím přijetí předsedu Senátu M. Štěcha.