Kromě mě se přijetí předsedou Senátu J. Kuberou zúčastnil také předseda zahraničního výboru P. Fischer.