Neformální setkání předsedů evropských výborů parlamentů členských států EU (COSAC) v Bruselu.

Řešili jsme hlavně spolupráci a koordinaci při projednávání pracovního programu Evropské komise a také přípravu návrhu na mechanismus tzv. zelené karty, tedy společný legislativní podnět národních parlamentů.