Každé číslo čtvrtletníku Senát podrobněji informuje o některém z výborů, tentokrát došlo na náš Výbor pro záležitosti Evropské unie.

 

newsletter