Před časem jsme se setkali kvůli dlouhodobému zájmu evropského výboru Senátu, kterému předsedám, o oblast západního Balkánu a Východního partnerství EU, kterým pan Štefan Füle rozumí jak málokdo. Tentokrát byla schůzka nakonec zčásti i o problematice kontroly strategických investic a specificky i o tématu prodeje TV NOVA, vzhledem k tomu, že p. Füle začal nedávno pracovat pro čínskou investiční společnost CEFC (což jsem nevěděl). Ta společně s dalšími partnery finalizuje nákup Novy. Senát ani jeho evropský výbor v tomto nemá žádnou pravomoc, nicméně mám za to, že podrobnější pohled jednoho z aktérů je na místě vyslechnout.