Oběd s panem Stanislavem Karczewskim pořádal předseda Senátu M. Štěch.