Zejména o neochotě nové vládní moci informovat o výsledcích vyšetřování nezávislého evropského orgánu OLAF ohledně výrazného podezření na podvodné jednání designovaného předsedy vlády ČR ve věci evropských dotací (Čapí hnízdo).