Slavnostní oběd pořádaný na počest předsedy Spolkové rady Rakouské republiky Gottfrieda Kneifela předsedou Senátu M. Štěchem.