Září je měsíc intenzivní na obhajoby PhD dizertací (jsem v Oborové radě Fyziologie a patofyziologie). Také zbývá vyzkoušet posledních pár mediků.