Na mém skoro rodném Strossmayerově náměstí v Praze 7.

Josip Juraj Strossmayer (1815-1905) byl nejen vlivným biskupem ve východochorvatském Đakovu, ale také rakousko-uherským politikem, zakladatelem Jihoslovanské akademie věd a umění (v Záhřebu), obnovitelem záhřebské univerzity a také velkým obdivovatelem (a posléze čestným občanem) Prahy.