„Dům syna, Dům matky“ od Johna Heyduka.

Na obr. jsou v první řadě zleva prof. James Williamson (první instalace díla), velvyslanec USA v ČR Andrew Shapiro, dcera Johna Hejduka Renata Hejduk, dále vpravo od moderátora (ten je zády) prorektor UK prof. Kovář, děkanka UK FF doc. Friedová a (s tmavými brýlemi) americký básník David Shapiro, jehož báseň „Pohřeb Jana Palacha“ (kterou posléze přednesl) byla pro česko-amerického architekta a sochaře Johna Hejduka (1929-2000) inspirací pro vytvoření tohoto výtvarného díla. Úplně vpravo jsou kardinál Duka a prorektor UK prof. Royt.

Zde o tom v novinách.

 

IMG_7833