Kromě předsedy Senátu M. Štěcha se zúčastnili i místopředsedové M. Horská, J. Kubera a J. Šesták, předseda zahr. výboru F. Bublan, já a sen. M. Nenutil. Paní předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan měla velmi početný doprovod (předsedové výborů, ministři a náměstci,…). Předseda Štěch (právem) zdůraznil problematičnost chybějící (po dlouhém jednání na poslední chvíli ze strany Vietnamu stornované) readmisní dohody.