Chorvatsko mělo během svého brzy končícího předsednictví EU smůlu. Nejdřív zemětřesení, pak koronakrize. Většinu standardních akcí museli v krátkém čase předělat na velmi nezvyklý on-line formát. Tak tomu bylo i s pravidelným setkáním evropských výborů parlamentů členských států EU (LXIII. COSAC), plánovaným na 24.-26. května. Muselo být zrušeno a bylo nahrazeno dnešní videokonferencí předsedů. Probírali jsme hlavně upravený rozpočet EU na příští období a záchranný plán ekonomiky po koronakrizi.

Na obrázku referuji o naší debatě o záchranném plánu na Senátu, kde zazněly pochyby o výši společné půjčky ve vztahu k absorpční kapacitě.