Grantová agentura České republiky je jedním z úspěchů transformace ČR po konci bolševického režimu. Funguje velmi dobře a zásadně pomohla dramatickému zlepšení české vědy v uplynulých 2.5 dekádách. Na tomto příjemném setkání v nejhořejším patře nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (s úžasným výhledem na Pražský hrad) jsem se rozloučil s kolegy na závěr svého čtyřletého působení ve Vědecké radě této instituce. Bylo mi nesmírnou ctí.