Vážené voličky, vážení voliči, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval za veškerou podporu, kterou jste mi vyjadřovali v posledních měsících. Díky Vám jsem byl zvolen senátorem Parlamentu ČR. Zde budu pracovat na tom, abych dodržel závazky, které jsem před volbami učinil. Slibuji, že budu skutečně nezávislým senátorem a že pro mé rozhodování bude klíčový prospěch Vás – občanů – nikoliv dílčí politické zájmy. Těším se, že společnými silami zlepšíme politické klima v této zemi!

Váš

Václav Hampl