V rámci mých povinností ve Správní radě Fulbrightovy komise v ČR