Honza byl nejen můj dlouholetý šéf na Ústavu fyziologie 2.LF UK, ale také můj učitel  a hlavně kamarád.

 

291