Kolegy senátora, místopředsedy evropského výboru a kamaráda, zejména od nedávné návštěvy našeho výboru zde, v jeho volebním obvodu.