Zlatý hřeb dnešní části jednání je zákon o ochraně před škodlivými účinky kouření. S výsledkem (schválení předlohy v podobě přijaté Sněmovnou) jsem spokojen a svým hlasem jsem k němu přispěl. To neznamená, že by nebylo možné si představit ještě vypilovanější text (sám jsem měl s kolegy připraven pozměňovací návrh). Ale takto schválená verze je, myslím, v pořádku a ku prospěchu ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jak se ostatně zákon nazývá.