Ne přehnaně formální, ale o to milejší akce se zúčastnili představitelé evropských výborů všech parlamentních komor vyšegrádské čtyřky. Tu mimochodem osoba J.A.K. spojuje – všude významně pobýval. V Sárospataku pobýval v letech 1650-1654, m. j. zde napsal jedno ze svých stěžejních děl Orbis Pictus.

Na obrázku není příslušná busta, nýbrž pamětní deska v Sárospataku o pár ulic dál.

 

IMG_7478.JPG