Oplatila mi naši nedávnou návštěvu u ní v Berlíně. Shodli jsme se s paní poslankyní slovenského původu na rozhovoru v česko-slovenštině, takže pan velvyslanec Christoph Israng, který jí doprovázel, měl trochu smůlu.