Pracovní oběd s delegací Výboru pro veřejnou správu, veřejný pořádek a spravedlnost Parlamentu Řecké republiky.