Pracovní skupinu k revizi subsidiarity (tedy toho, zda se rozhodování v EU dějí na nejnižší úrovni, na jaké je to efektivní) ustavil předseda Evropské komise J.-C. Juncker začátkem roku. Národní parlamenty členských států v ní zastupují 3 zástupci. Účelem pracovní skupiny COSAC je komunikace národních parlamentů s těmito 3 zástupci v „Junckerově“ pracovní skupině. Pokud to někomu připadá složité, tak právem.

Dnes se diskutovaly hlavně písemné podklady, které jsme poslali my (po té, co jsme domluvili spolupodepsání dalšími 20 komorami parlamentů členských států), Holanďané, Dánové a předseda evropského výboru rakouské Národní rady Reinhold Lopatka. Ukázalo se, jak užitečné bylo písemný vstup sepsat, protože jinak by skoro nebylo o čem jednat.

V jednom ze svých vystoupení jsem zdůraznil, že vzhledem k tomu, že pracovní komisi inicioval předseda Evopské komise, je na místě očekávat ze strany Evropské komise dobrou vůli. Proto všechna opatření, která navrhujeme, může komise jednostranně začít uplatňovat bez toho, že by se měnily základní evropské smlouvy, což nikdo nechce.

 

IMG_6951