Ve Valdštejnském paláci bylo nově zvoleným senátorům – tedy i mě – předáno osvědčení o zvolení.

 

Valdstejn