Dnes jsem s důvěrou a radostným očekáváním předal vedení Ústavu fyziologie 2. LF UK 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. Přemyslu Jiruškovi. Přemek kdysi na našem ústavu odborně vyrůstal jako doktorand prof. Gusty Brožka (dej mu Pán Bůh nebe), pak ale strávil řadu let v Londýně a v posledních letech pracoval ve Fyziologickém ústavu AV ČR. Přitom ale u nás externě učil, v posledních letech i dost zkoušel. Takže je vlastně takovým šťastným hybridem mezi někým, kdo přichází zvenku, ale přitom nepřichází do cizího. Strašně moc mu přeji, ať ho to baví, těší a ať mu to jde. Začátek vypadá velmi slibně.   

 

Saved Photo