Přednášku ředitelky Interdisciplinárního centra paliativní medicíny Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově prof. Claudie Bausewein organizovalo Centrum paliativní péče, jehož Správní radě mám tu čest předsedat.

 

IMG_2775.jpg