Ve spolupráci s Univerzitou Karlovou pořádá v Modré posluchárně Karolina Centrum paliativní péče (kde působím ve správní radě) jako vyvrcholení kampaně „Konec dobrý, všechno dobré„.

Prof. Sean Morrison z Icahn School of Medicine v New Yorku  je jednou z předních postav světové paliativní medicíny, nositelem několika ocenění a bývalým prezidentem Americké asociace hospicové a paliativní medicíny. Sám se podílel se na více než 20 knihách či monografiích o paliativní péči a jeho publikace se pravidelně objevují v nejprestižnějších lékařských časopisech. Publikoval přes 125 článků a jen na výzkumných grantech získal přes 45 milionů dolarů.

 

Sean_Morrison