Návrh klimaticko-energetického plánu ČR na období 2021-2030 by měl být značně ambicióznější. Zaostávání Česka v této oblasti je naší značnou nevýhodou nejen v otázce životního prostředí, ale i v otázce budoucího hospodářského rozvoje.

Dnes jsme projednávali návrh českého plánu a jeho hodnocení Evropskou komisí. Bohužel nebyl schválen můj návrh, aby vláda v zájmu redukce produkce skleníkových plynů a v zájmu ochrany zdraví obyvatel důkladně zvážila neudělovat výjimku z pravidel pro emise škodlivin elektrárně Chvaletice, která je jedním z nejhorších zdrojů znečištění v ČR, a neprodávat elektrárnu Počerady, která je podle řady studií nejhorší elektrárnou ČEZ z hlediska znečištění a s ním souvisejících zdravotních komplikací obyvatel, nýbrž ji postupně odstavit z provozu.

S 23 dalšími kolegy senátory jsme alespoň schválili vlastní stanovisko, ve kterém vyzýváme ministra průmyslu a obchodu, aby vládě předložil ambicióznější podobu klimaticko-energetického plánu ČR a nerezignoval na jeho hlavní smysl, kterým je řešení klimatické krize. V českém návrhu klimaticko-energetického plánu do roku 2030 zůstávají nejlevnější technologie obnovitelných zdrojů – větrné a fotovoltaické elektrárny – prakticky nevyužité. Konkrétně požadujeme:

  • zvýšit cíl pro celkovou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) ze současných 20,8 % na minimálně 24 %, a to při nezvyšování podílu biopaliv první generace,
  • zvýšit podíl výroby elektřiny z OZE dle dostupného potenciálu, tj. alespoň na dvojnásobek dnešní produkce,
  • zapojit do rozvoje OZE veřejnost, zejména obce a města, tzn. doplnil do plánu konkrétní cíle a opatření týkající se komunitní energetiky.

Zde je záznam mého vystoupení na tiskové konferenci.

 

25803_22ffd2ee21d6c7e71cee738b94722bd7_big