Pan Žygimantas Pavilionis přišel v doprovodu mimořádného a zplnomocněného velvyslance Litevské republiky v ČR J.E. pana Edvilase Raudonikise.

Nesmírně zajímavá a užitečná debata o „Brexitu“ a migraci, dvou hlavních tématech současné Evropy.