Pana Francois Chih Chung Wu jsem přivítal s 1. místopředsedkyní Senátu M. Horskou.