Přijetí se kromě mě zúčastnil také předseda zahr. výboru sen. Bublan.