O novele zákona o léčivech, který bude projednáván na nadcházející schůzi Senátu.