Shromáždění u (nedávno nově upraveného) památníku na horním konci Nerudovy ulice, kde byl tehdy studentský průvod násilně zastaven, se snažím účastnit pravidelně od té doby, co jsem byl rektorem. Dnes bylo zvláště působivé slyšet mluvit Petra Pitharta, který vznik památníku před lety inicioval. Senát se od té doby každoroční připomínky, pořádané Pražským akademickým klubem 48 (tehdejší účastníci pochodu) a v posledních letech také festivalem proti totalitě Mene Tekel, důsledně účastní. Letos nás bylo 7 senátorů, včetně předsedy, 1. místopředsedy a 2 předsedů výborů.