Programy Progres jsou pokračováním programů PRVOUK (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), které jsem před lety mnoho nocí vymýšlel a konzultoval. Dnes jsem za 2.LF koordinátorem kardiologického „Progresu“, jehož hlavním koordinátorem pro celou UK je prof. Petr Widimský ze 3.LF.