Můj předchůdce v rektorské funkci, kterého jsem si nesmírně vážil a na jeho názor hodně dal. Do kondolenční knihy jsem napsal něco ve smyslu vděku za nastavení cesty na Univerzitě, po které bylo radostí, ale i výzvou, ho následovat. A ať se za nás přimlouvá.