Nejdříve jsme projednávali závěry posledního zasedání Evropské rady. Bezproblémově jsme se shodli, že je velká škoda, že se Evropské radě nakonec nepodařilo nalézt shodu v otázce zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií. Jsou totiž hodně důležité k zajištění stability a bezpečnosti v sousedství EU. Považujeme za nezbytné, aby členské státy do května 2020, kdy se má na summitu EU-západní Balkán téma znovu otevřít, prodiskutovaly důvody nesouhlasu některých členských států a pokusily se nalézt řešení, které zahájení přístupových rozhovorů umožní.

V souladu s Evropskou radou jsme na můj návrh odsoudili jednostrannou vojenskou akci Turecka, která způsobuje nepřijatelné lidské utrpení, narušuje boj proti Dá’iš a vážně ohrožuje evropskou bezpečnost. Evropská unie a členské státy by měly společně v závislosti na vývoji situace přistoupit k dalším, efektivnějším opatřením s cílem zabránit humanitární krizi v této oblasti.

VEU také přijal usnesení k brexitu. Prioritním zájmem je i nadále brexit s dohodou, proto by ER měla souhlasit s opětovným odkladem termínu vystoupení Spojeného království z EU.

Nejvíc času jsme strávili debatou o  doporučení Evropské komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu 2021–2030 a sdělení Komise Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu – vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii. Výbor respektuje rozhodnutí vlády předložit ve finálním znění českého vnitrostátního plánu kompromisní cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů ve výši 22 %, nicméně vládě doporučuje průběžně jednat s dotčenými subjekty a hledat způsoby, jak při aktualizaci vnitrostátního plánu v roce 2023-2024 výrazněji navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetického mixu ČR a snížit spotřebu primární energie, při zohlednění geografických a klimatických podmínek, ekonomických možností ČR a předpokládaného budoucího vývoje jednotlivých technologií.

Výbor znovu vyzval vládu, aby výrazně podpořila výzkum, vývoj a inovace v oblasti OZE a jejich využití v našich přírodních podmínkách. Podporuje snahu vlády zvyšovat odolnost energetického systému, kybernetickou bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury, stejně jako podstatnou roli jaderné energetiky při snižování emisí oxidu uhličitého a zajištění energetické bezpečnosti ČR, a to při zohlednění ekonomické udržitelnosti tohoto zdroje ve srovnání s dalšími rozvíjejícími se možnostmi a při zohlednění mezinárodně bezpečnostních aspektů a doporučuje vládě nastavit taková dotační pravidla, která by umožňovala výhodnou instalaci fotovoltaických panelů jak na střechy větších objektů, tak i na menší objekty, při zachování zemědělské půdy.

Bohužel o jeden hlas neprošly mé návrhy požadovat postupné odstavení nejhorších znečišťovatelů u nás – elektráren Chvaletice a Počerady, ani dodatek, že 22% energie z obnovitelných zdrojů by neměl zahrnovat další zvyšování pěstování řepky.

 

73226008_2305629796416309_3690447990503243776_n