Zejména jsme řešili stanovisko k nadcházející Evropské radě ohledně migrace (v návaznosti na summit s Tureckem), ale i k věznění ukrajinské poslankyně Savčenko v Rusku. Tentokrát vyjíměčně za účasti (a aktivní participace) předsedy Senátu M. Štěcha. Dále pak evropský systém pojištění vkladů, návrh evropské směrnice o boji proti terorismu a tzv. letecký balíček (o bezpečnosti a rozvoji letecké dopravy v Evropě).