Potvrdili jsme negativní stanovisko k návrhu nové EU instituce – evropského veřejného žalobce. Preferujeme posilování stávající a funkční (generičtější) instituce Eurojustu. Byť gesční Ministerstvo spravedlnosti upravilo svoji rámcovou pozici k tomuto tématu, zůstalo k němu nadále zřetelně rozpačité. Argumentace v jeho prospěch byla proto chabá.

Přijali jsme poměrně obsáhlé usnesení k výročním zprávám EK o subsidiaritě a o spolupráci s národními parlamenty.

Výbor také definitivně potvrdil, že bude mít („pouze“) 2 místopředsedy.