Po několika neúspěšných pokusech nakonec dorazil velvyslanec Malty, aby nám představil priority maltského předsednictví Evropské rady. Projednali jsme i tzv. Maltskou deklaraci (týká se migrace) a mandát vlády na nadcházející zasedání Evropské rady (vč. důrazu na usnadnění zúřadování investic).