Na programu např. Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016-20 , Návrh nařízení zřizujícího systém registrace vstupů a výstupů (EES) do/z EU, vízová liberalizace vč. mechanismu pozastavení, Sdělení Komise Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Národní program reforem ČR pro 2016, Konvergenční program ČR – aktualizace 2016, a také reakce komise na poslední dva materiály.