V dosti oslabeném složení, protože 3 dosavadním členům skončil senátorský mandát (Maštalíř, Besta, Doubrava), novým ještě nezačal. Přesto jsme schválili usnesení, aby registr skutečných vlastníků obchodních společností byl veřejně přístupný. Gestor, ministerstvo financí, tehdy věřejnou přístupnost odmítalo, nicméně po našem usnesení své stanovisko obrátilo a v době přijetí našeho návrhu usnesení plénem Senátu (30.11.) s veřejným rejstříkem souhlasilo.