Kromě jiného jsme jednomyslně přijali návrh usnesení pro zítřejší plénum, které se týká energetické unie, TTIP a situace na Ukrajině.

Zde je zápis.