Jako host jsem navštívil poslední schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR ve „starém“ složení.