Pro člověka, který spojil svůj život se zákonodárným tělesem, je debata s předním právním filosofem (možná by měl prof. Přibáň potřebu takovéto označení nějak upřesňovat – na to jsem se ho ale neptal) duševní rozkoší.